Kontakty / Poruchy a havárie

Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)

LINTOS s.r.o.
Zámocká 3, 811 01 Bratislava
IČO: 35 905 778

Rok 2019-2021: Rozhodnutie č.: 0210/2019/T, (05.08.2019)