Logo PKS
Kontakty / Poruchy a havárie

Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)