Kontakty / Poruchy a havárie

V prípade poruchy alebo havárie kontaktujte naše prevádzkovo - technické oddelenie:

0948 600 530 055 / 381 31 79 055 / 625 73 71

Počas našej neprítomnosti kontaktujte našich partnerov: Poruchy a havárie

Kancelárie našej spoločnosti sa nachádzajú v centre mesta Košice.

Naše úradné hodiny sme prispôsobili tak, aby si naši klienti mohli vybaviť záležitosti spojené s vlastníctvom bytu, nebytového priestoru alebo so správou domu bez ohľadu na ich rodinné, pracovné alebo iné povinnosti.

Kontaktné údaje

Adresa: Biela 5, 040 01 Košice
Odd. technicko-prevádzkové: 055 / 625 73 71
055 / 381 31 79
0948 600 530
Odd. predpisov a platieb: 055 / 728 74 51
Odd. ekonomiky a účtovníctva: 055 / 728 74 52
e-mail: sprava@prvakosicka.sk

Stránkové hodiny

Pondelok: 09:00 - 15:00
Utorok: ---
Streda: 12:00 - 18:00
Štvrtok: ---
Piatok: 08:00 - 12:00

Mapa