Kontakty / Poruchy a havárie
25.10.2020

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov,

vzhľadom na vážnosť epidemiologickej situácie v našej krajine, s platnosťou od 26.10.2020 až do odvolania, pristúpila naša správcovská spoločnosť k nasledujúcim opatreniam:

Pri dodržaní uvedených opatrení, chod a prevádzka našej spoločnosti ostáva zachovaná v plnej miere a rozsahu a naši pracovníci sú Vám plne k dispozícii.

Veríme, že prijatím týchto opatrení chránime Vaše, ako aj naše zdravie.

Ďakujeme za porozumenie