Kontakty / Poruchy a havárie
Aktualizované 30.03.2020

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov,

vzhľadom na epidemiologickú situáciu a opatrenia Ústredného krízového štábu SR na obmedzenie šírenia koronavírusu prijatých dňa 12.03.2020 Vám oznamujeme, že s účinnosťou od 13.03.2020 až do odvolania budú naše kancelárie pre verejnosť zatvorené.

Agendu spojenú so správou bytových domov vybavujeme telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty.

Ďakujeme za porozumenie

Koronavírus na Slovensku / korona.gov.sk / Call centrum 0800 221 234

Propagačné materiály Úradu verejného zdravotníctva SR