Kontakty / Poruchy a havárie
20.03.2020

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov,

s ohľadom na epidemiologickú situáciu sme zabezpečili DEZINFEKCIU vstupných priestorov všetkých vchodov v bytových domov v našej správe.

Dezinfekcia príslušných častí a zariadení bude v RADOVÝCH bytových domoch vykonávaná 2 x TÝŽDENNE a v BODOVÝCH bytových domoch (tzv. vežiakoch) bude vykonávaná 3 x TÝŽDENNE.