Logo PKS
Kontakty / Poruchy a havárie

PRVÁ KOŠICKÁ SPRÁVCOVSKÁ, spol. s r.o. zabezpečuje komplexné služby v oblasti správy nehnuteľností, najmä bytových domov.

PRVÁ KOŠICKÁ SPRÁVCOVSKÁ, spol. s r.o. bola založená na sklonku roku 2002 avšak jej zástupcovia vykonávali správu bytových domov už od roku 2000 ešte ako fyzické osoby.

V súčasnosti vykonávame správu alebo zastupujeme spoločenstvá vo veci správy v cca 60 bytových domoch, jednom zdravotnom zariadení a v dvoch komplexoch nebytových priestorov.

Podieľame sa na zabezpečení financovania obnôv nehnuteľností prostredníctvom komerčných bankových úverov, zabezpečujeme čerpanie podpôr zo Štátneho fondu rozvoja bývania SR, v mene našich klientov zabezpečujeme čerpanie dotácií alebo aj podpôr z iných programov ako sú napr. úverové linky SLOVSEFF alebo MUNSEFF.

Zoznam správcov bytových domov na internete
Zobraziť
Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania
Zobraziť
Obchodný register na internete
Zobraziť
Živnostenský register na internete
Zobraziť
Povrdenie, že DÚ neeviduje daňové nedoplatky voči PKS
Zobraziť
Povrdenie, že PKS plní odvodové povinnosti
Zobraziť
Potvrdenia o tom, že zdrovotné poisťovne neevidujú pohľadávky voči PKS
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
Zobraziť
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Zobraziť
Všeobecná zdravotná poisťovna, a.s.
Zobraziť
Potvrdenie (konkurz a reštrukturalizácia)
Zobraziť
Potvrdenie (exekúcia)
Zobraziť